2021-2022 m. m. pamokų tvarkaraštis, II pusmetis

Konsultacijų tvarkaraštis 2–4 klasės II pusmetis

Konsultacijų tvarkaraštis 5–8 klasės II pusmetis

Neformaliojo švietimo tvarkaraštis II pusmetis

Klasės II pusmetis

1a klasė 1b klasė 1c klasė
1d klasė 2d klasė 3d klasė
2a klasė 2b klasė 2c klasė
3a klasė 3b klasė 3c klasė
4a klasė 4b klasė 4c klasė
     
5a klasė 5b klasė 5c klasė
6d klasė    
6a klasė 6b klasė 6c klasė
7a klasė 7b klasė 7c  klasė  
8a klasė 8b klasė 8c klasė
     

Mokytojai II pusmetis

Aksionovas Vadimas Baltrušaitienė Danutė Bastienė Edita 
Butkienė Rima Čerauskienė Džiuljeta Gavėnienė Jūratė
Greičiūtė Rasa 1-4 Greičiūtė Rasa 5–8 Jakubonienė Gražina
Janulaitienė Skirmutė Jocaitienė Audronė Juškaitienė Eglė
Juščienė Danguolė  Kapilovienė Irma  Kriščiokaitienė Auksė
Kundrotienė Vytautė    
Majorovienė Vitalija Malskytė Daiva  Martinkevičienė Odeta
Masaitytė Jovita Masaitienė Vilma  Valavičienė Jolita
Mekionienė Žaneta Mockaitienė Ilona Naujokaitienė Ingrida
Norkaitienė Liudmila  Norkienė Ramutė Petrauskaitė Daiva
Pileckė Aušra Raževičiutė Vilma Ribinskaitė Aušra
Stanikienė Jūratė 1–4 Stanikienė Jūratė  5–8
Straukas Vidmantas
Tirlikas Audrius Tirlikienė Rūta Undraitienė Loreta
Unčiurienė Ovidija Urbutienė Rita Sniečkuvienė Galina
Šauklienė Evelina Štulas Vygaila Šukevičienė Rūta
Šulinskienė Rita Šiugždienė Milda Vylimaitytė Urtė
Žukauskienė Lolita Žilaitienė Irma  Žižienė Aušra

 

 Atnaujinta 2022-04-28