Sveikiname Erasmus+ projekto „Good N.E.W.S. I‘m in EU“ baigiamojo darbo nugalėtojus!

Baigiantis projektui, dalyviai kūrė baigiamuosius darbus, kurie atspindėtų jų jausmus ir potyrius išgyventus projekto metu. Lavinant mokinių kūrybiškumą, buvo galima pasirinkti norimą formatą darbui atlikti. Trys geriausi darbai atstovaus mūsų progimnazijai galutiniame leidinyje, kuriame bus publikuojami ir partnerių, iš Italijos, Rumunijos ir Ispanijos, darbai.

Visus mokinių darbus galima peržiūrėti https://padlet.com/marisa_carollo78/xx9sewtgp95l2d3b

 

 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti (1 etatas, atlyginimas nuo 1089 Eur iki 1124 Eur) nuolatiniam darbui.

1. Darbo pobūdis. Organizuoja ir vadovauja aptarnaujančio personalo darbuotojų darbui; pildo aptarnaujančio personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius; planuoja, organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus; planuoja, organizuoja ir kontroliuoja civilinę, priešgaisrinę, darbų saugas; rūpinasi apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų bei metrologinių prietaisų techniniu stoviu; rūpinasi tinkamu pastatų, statinių eksploatavimu ir priežiūra, organizuoja įstaigos nekilnojamojo turto einamuoju ir / ar kapitaliniu remontu; atsako už įstaigos transporto priemonių tinkamą naudojimą ir t. t.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

2.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;

2.3. gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

2.4. žinoti ir tinkamai taikyti teisės aktus reglamentuojančius progimnazijos veiklą;

2.5. gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

3. Pretendentas privalo pateikti:

3.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

3.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3.3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

3.4. užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą);

3.5. motyvacinį laišką;

3.6. vairuotojo pažymėjimą.

4. Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

5. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo.

6. Atrankos būdas – testas žodžiu.

7. Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktorė Alma Uznė, tel. (8 447) 79002, el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

8. Informacija apie konkursą paskelbta http://www.vtd.lt, http://www.jnp.lt                                                                                        

Skelbiame konkursą buhalterio pareigoms užimti

Ketvirtadienis, 13 gegužės 2021 20:25

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija skelbia konkursą buhalterio pareigoms užimti (0,5 etato,  atlyginimas nuo 452 Eur iki 478 Eur) nuolatiniam darbui.

1. Darbo pobūdis. Tvarkyti ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, užbalansinę sąskaitą, memorialinius orderius Nr. 9, 13, 16, gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą. Sudaryti darbo užmokesčio apyvartos žiniaraštį. Dalyvauti metinėje inventorizacijoje. Vykdyti gaunamų sąskaitų registraciją. Koordinuoti progimnazijos mokinių pavėžėjimą.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.

2.3. gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

2.4. žinoti, išmanyti ir tinkamai taikyti teisės aktus, susijusius su buhalterine apskaita ir atskaitomybe, inventorizacija bei mokinių pavėžėjimo organizavimu ir važiavimo išlaidų kompensavimu;

2.5. gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti buhalterio pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

3. Pretendentas privalo pateikti:

3.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

3.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3.3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

3.4. užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą);

4. Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

5. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo.

6. Atrankos būdas – testas žodžiu.

7. Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktorė Alma Uznė, tel. (8 447) 79002, el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

8. Informacija apie konkursą paskelbta http://www.vtd.lt, http://www.jnp.lt                                                                                        

Palaikykite progimnaziją mokyklų lyderių rinkimuose!

Ketvirtadienis, 13 gegužės 2021 20:14

Progimnazija dalyvauja mokyklų lyderių rinkimuose. Kviečiame visus palaikyti mūsų progimnaziją ir balsuoti:  https://manomokykla.lrt.lt/#nominuok

lyderyste

Tėvų savaitė

Ketvirtadienis, 13 gegužės 2021 20:11

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijoje 2021 m. gegužės 17–21 d. vyks Tėvų savaitės renginiai. Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Tv savaits skelbimas

PASKAITA „Neleisk sunkumams užaugti“

Ketvirtadienis, 13 gegužės 2021 13:06

Gegužės 13 d. 6a ir 6c klasės mokiniais kartu klasių vadovėmis dalyvavo „Vaikų linijos“ (emocinės paramos tarnybos vaikams ir paaugliams, teikiančios nemokamą ir anonimišką pagalbą telefonu bei internetu) paskaitoje. Organizacijos atstovė Eglė Balčiūtė supažindino su tarnybos veikla, misija.

Ji sakė, kad jų tikslas kartu ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus bei skatinti vaikus bei paauglius padėti sau ir vieni kitiems. Pokalbių metu, savo veiklomis jie siekia didinti suaugusių sąmoningumą, paaiškinant, dėl ko kenčia vaikai, bei supažindinant juos su būdais, kaip vaikams padėti. Trumpai pristatė apie ką kalba vaikai paskambinę ar parašę, kokia šiuo metu situacija Lietuvoje su patyčiomis. Savo pasakojimą užbaigė gražiais žodžiais „ Neleisk sunkumams užaugti – papasakok apie juos suaugusiems, kuriais pasitiki, arba „ Vaikų linijai.“

 

 

Aktyvūs mokiniai

Ketvirtadienis, 06 gegužės 2021 20:50

Aktyvūs ir visur suspėjantys mūsų progimnazijos Mokinių tarybos nariai.