3a klasės mokiniai pasitiko vasarą

Antradienis, 06 birželio 2023 20:41

Sveika, vasara ir vasaros atostogos! ? 3a klasės mokiniai pasiruošę spalvotus batus, ?‍♂️?‍♀️? šiandien iškeliavo į žygį įvairiomis priemonėmis. Vasarą radom, atostogų kvapą užuodėm, pasimankštinom labai stipriai, o po gero fizinio krūvio gardžiausi bendri pietūs. ? Iki susitikimo rugsėjy... ??????

Ketvirtokams nuskambėjo paskutinis skambutis

Antradienis, 06 birželio 2023 20:21
Jurbarko Naujamiesčio progimnazija ketvirtokams šiandien nuskambėjo paskutinis skambutis. 86 mūsų progimnazijos mokiniai baigė 4 klases. Mokyklos direktorė įteikė ketvirtokams pradinio išsilavinimo pažymėjimus. Sėkmės ateityje savo draugams eilėmis, šokiais ir dainomis linkėjo trečiokai.
Džiaugiamės gražiu būriu šaunių mokinių, linkime visiems šiltos vasaros, smagių atostogų!
2d klasės mokiniai šiuos mokslo metus užbaigė gamtoje.? Džiaugdamiesi puikiu oru bei kupini energijos ėjo į žygį ?‍♀️?, kurio metu naudodamiesi titnago akemukais bandė įskelti ugnį?, kepė dešreles, zefyrus, bananus su šokoladu.?‍??‍? Kaip manote, ar jiems viskas pavyko!?☺️
Išvargę, tačiau kupini įspūdžių antrokai nėrė į uždirbtas atostogas!?
Prasmingų, nuotaikingų bei pilnų įspūdžių atostogų 2d klasės mokiniai linki kiekvienam!?

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija skelbia atranką lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo (1 etatas, atlyginimas nuo 1620 Eur iki 2119 Eur), logopedo (0,5 etato, atlyginimas nuo 810 Eur iki 1060 Eur), specialiojo pedagogo (0,5 etato, atlyginimas nuo 810 Eur iki 1060 Eur), psichologo (1 etatas, atlyginimas nuo 1620 Eur iki 2119 Eur) pareigoms užimti nuolatiniams darbui nuo 2023-09-01 ir pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti (1 etatas, atlyginimas nuo 1620 Eur iki 2119 Eur) laikinam darbui nuo 2023-09-01. Nurodyti atlyginimai neatskaičius mokesčių pagal atrankos paskelbimo dieną galiojančius teisės aktus.

              Reikalavimai lietuvių kalbos ir literatūros mokytojui:

 • baigta Lietuvių kalbos ir (ar) Literatūros mokytojų rengimo programa arba Lietuvių kalbos ir (ar) Literatūros, arba Lietuvių filologijos programa, arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijus ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant lietuvių kalbos mokytoju pagal lietuvių kalbos ir literatūros programą bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai pradinių klasių mokytojui:

 • baigta Pradinio ugdymo mokytojų rengimo ir (ar) Vaikystės pedagogikos programa arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijus ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant pradinių klasių mokytoju pagal pradinio ugdymo programą bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

            Reikalavimai logopedui:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir logopedo ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikaciją, ar yra baigta specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programa (specializacija);
 • informacinių komunikacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas savo darbe vadovautis vertybinėmis nuostatomis: pagarbos, tolerancijos, unikalumo, nesmerkimo ir neteisimo, priėmimo, konfidencialumo, neteisimo, pasitikėjimo;
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą) bei dirbti su jais komandoje sprendžiant mokinio problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai specialiajam pedagogui:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir specialiojo pedagogo ar defektologo, ar oligfrenopedagogo kvalifikaciją arba specialiosios pedagogikos kvalifikacinį laipsnį arba baigta specialiosios pedagogikos ir logopedijos, arba edukologijos (specialiosios pedagogikos) studijų programa (specializacija);
 • informacinių komunikacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas savo darbe vadovautis vertybinėmis nuostatomis: pagarbos, tolerancijos, unikalumo, nesmerkimo ir neteisimo, priėmimo, konfidencialumo, neteisimo, pasitikėjimo;
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą) bei dirbti su jais komandoje sprendžiant mokinio problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai psichologui:

 • turėti psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas;
 • gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 • gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą) bei dirbti su jais komandoje sprendžiant mokinio problemas;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas;
 • informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį;
 • dokumentą apie išklausytą specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas)“;
 • studijuojantis pagal pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir pagal pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programą, greta studijuojantis pedagogikos studijų modulį, vietoj išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijos privalo pateikti pažymą iš aukštosios mokyklos, kurioje turi būti nurodyta studijų kryptis, studijų pakopa, kursas ir pedagoginių studijų būdas (lygiagretusis ar gretutinis);
 • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos raštinėje, 116 kabinete (Kalninės g. 39, Jurbarkas) darbo dienomis iki 2023 m. birželio 21 d. (įskaitytinai) arba pateikiami elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Informacija dėl dokumentų pateikimo teikiama tel.: 8 447 79002.

Pokalbiai vyks 2023-06-22 115 kabinete.

Edukacinė–pramoginė ekskursija Naisiuose

Pirmadienis, 05 birželio 2023 21:41
Šiandien 7b ir 7c klasių mokiniai vyko į edukacinę–pramoginę ekskursiją į Naisiuose esantį dažasvydžio centrą. Ten mokiniai išbandė komandinio darbo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, savo gudrumą, vikrumą, stiprumą. Varžėsi trijuose etapuose, žaidime vyko permaininga kova. Intriga, kuri komanda liks stipriausia, išliko iki žaidimo pabaigos. Laimėjo draugystė. Mokinių teigimu, tai viena iš geriausių ir smagiausių išvykų.
Mokytoja Evelina Šauklienė

Aplankė Kęstučio batalioną

Pirmadienis, 05 birželio 2023 21:18
Kęstučio batalioną aplankė Tauragės ,,Šaltinio" progimnazija ir Jurbarko Naujamiesčio progimnazija moksleiviai, kurie susipažino su kario profesija, ginklais ir technika.
Nuotraukos Aurelijos Stašaitienės.

Šiandien, gegužės 5 d., progimnazijos antrų klasių mokiniai lankėsi Antano Sodeikos meno mokykloje. Oi kokį puikų koncertą matėme ir klausėme! O kiek instrumentų pamatėme gyvai, ne tik paveikslėlyje! Tikrai ne vienas susimąstėme, o gal verta pradėti mokytis šioje nuostabioje muzikos, šokio ir dailės mokykloje.??

Padėkos diena

Šeštadienis, 03 birželio 2023 22:11
„Pasaulyje yra pakankamai gražių kalnų ir pievų, įspūdingo dangaus ir ramių ežerų. Jame yra pakankamai vešlių miškų, žydinčių laukų ir smėlėtų paplūdimių. Jis turi daug žvaigždžių ir pažadą kasdien su saulėtekiu pakilti, o su saulėlydžiu nusileisti. Tai, ko labiausiai reikia pasauliui, yra žmonės, kurie tai įvertintų ir tuo mėgautųsi." (Michael Josephson)
Ačiū visiems, kurie nepabūgę pirmojo vasariško lietaus atėjo ir dalyvavo Padėkos dienoje. Ačiū organizatoriams ir visiems prisidėjusiems prie šventės – už koncertą, žaidimus, skanią košę, gerą nuotaiką, buvimą kartu... ❤️❤️❤️