Laisvos darbo vietos

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija skelbia konkursą buhalterio pareigoms užimti (0,5 etato,  atlyginimas nuo 452 Eur iki 478 Eur) nuolatiniam darbui.

1. Darbo pobūdis. Tvarkyti ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, užbalansinę sąskaitą, memorialinius orderius Nr. 9, 13, 16, gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą. Sudaryti darbo užmokesčio apyvartos žiniaraštį. Dalyvauti metinėje inventorizacijoje. Vykdyti gaunamų sąskaitų registraciją. Koordinuoti progimnazijos mokinių pavėžėjimą.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.

2.3. gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

2.4. žinoti, išmanyti ir tinkamai taikyti teisės aktus, susijusius su buhalterine apskaita ir atskaitomybe, inventorizacija bei mokinių pavėžėjimo organizavimu ir važiavimo išlaidų kompensavimu;

2.5. gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti buhalterio pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

3. Pretendentas privalo pateikti:

3.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

3.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3.3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

3.4. užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą);

4. Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

5. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo.

6. Atrankos būdas – testas žodžiu.

7. Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktorė Alma Uznė, tel. (8 447) 79002, el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

8. Informacija apie konkursą paskelbta http://www.vtd.lt, http://www.jnp.lt           

 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti (1 etatas, atlyginimas nuo 1089 Eur iki 1124 Eur) nuolatiniam darbui.

1. Darbo pobūdis. Organizuoja ir vadovauja aptarnaujančio personalo darbuotojų darbui; pildo aptarnaujančio personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius; planuoja, organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus; planuoja, organizuoja ir kontroliuoja civilinę, priešgaisrinę, darbų saugas; rūpinasi apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų bei metrologinių prietaisų techniniu stoviu; rūpinasi tinkamu pastatų, statinių eksploatavimu ir priežiūra, organizuoja įstaigos nekilnojamojo turto einamuoju ir / ar kapitaliniu remontu; atsako už įstaigos transporto priemonių tinkamą naudojimą ir t. t.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

2.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;

2.3. gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

2.4. žinoti ir tinkamai taikyti teisės aktus reglamentuojančius progimnazijos veiklą;

2.5. gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

3. Pretendentas privalo pateikti:

3.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

3.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3.3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

3.4. užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą);

3.5. motyvacinį laišką;

3.6. vairuotojo pažymėjimą.

4. Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

5. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo.

6. Atrankos būdas – testas žodžiu.

7. Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktorė Alma Uznė, tel. (8 447) 79002, el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

8. Informacija apie konkursą paskelbta http://www.vtd.lt, http://www.jnp.lt