Darbo užmokestis

Pareigos Etatų       
skaičius
2019 m. vid. darbo
užmokestis ()
2020 m.        
I ketv. (
)
Direktorės pavaduotojas ugdymui*  2,00 1596,22 2196,56
Logopedas* 0,72 907,71 1041,61
Socialinis pedagogas* 1,50 1211,67 1395,23
Psichologas 1 1164,39 1310,13
Bibliotekininkas 1 767,98 736,61
Bibliotekos vedėjas 1 839,42 792,99
Mokytojo padėjėjas*  1,50 553,36 541,27
Mokytojas 44,69 1061,85 1182,09
Inžinierius  kompiuterininkas*  1,50 911,08 966,68
Rūbininkas-budėtojas 2,00 574,60 597,06
Valytoja* 11,20 528,88 580,93
Sargas (naktinis sargas)* 2,75 756,28 815,05
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas* 2,75 590,04 559,07
Kiemsargis* 3,00 585,09 602,41

 * – darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

atnaujinta 2020-04-08