Darbo užmokestis

Pareigos Etatų       
skaičius
2018 m. vid. darbo
užmokestis ()
2019 m.        
I ketv. (
)
2019 m.       
II ketv. (
)
2019 m.       
III ketv. (
)
2019 m.       
IV ketv. (
)
Direktorės pavaduotojas ugdymui*  2,5 1286,81 1673,22      
Logopedas* 0,75 575,94 970,58      
Socialinis pedagogas* 1,5 831,6 1193,26      
Psichologas 1 741,27 1061,86      
Bibliotekininkas 1 600,24 772,95      
Bibliotekos vedėjas 1 652,39 848,52      
Mokytojo padėjėjas*  2 505,4 574,98      
Mokytojas 44,60 839,07 1268,87      
Inžinierius  kompiuterininkas*  1,5 572,72  768,92      
Rūbininkas-budėtojas 2 437,86  559,02      
Valytoja* 11,20 420,47 561,12      
Sargas (naktinis sargas)* 2,75 484,23 624,73      
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas* 2,75 437,86 559,02      
Kiemsargis* 3 437,99 560,97      

 * – darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

atnaujinta 2019-04-17