Darbo užmokestis

Pareigos Etatų       
skaičius
2017 m. vid. darbo
užmokestis ()
2018 m.        
I ketv. (
)
2018 m.       
II ketv. (
)
2018 m.       
III ketv. (
)
2018 m.       
IV ketv. (
)
Pavaduotojas ugdymui*  2,5 1122,68  1163,08 1170,40 1929,29 1526,42
Logopedas 1 541,10  560,92 565,07 577,80  561,8
Socialinis pedagogas* 1,5 744,76  789,42 773,03 786,80  953,24
Psichologas 1 633,95  723,40 670,70 696,86  845,19
Bibliotekininkas  1 521,96  569,79 586,82 594,63  649,12
Bibliotekos vedėjas  1 551,72  623,75 639,57 639,57  719,30
Mokytojo padėjėjas*   1,5 410,18  440,77 446,14 450,34  451,98
Mokytojas 45,17 626,79  650,36 635,71 871,84  1037,49
Inžinierius  kompiuterininkas*   1,5 422,40  511,13 513,15 516,63  727,42
Rūbininkas-budėtojas  2 372,25  425,40 400,09 403,03  512,39
Valytoja* 11,20 384,61  411,86 400,09 400,55  505,85
Sargas (naktinis sargas)*  2,75 527,14  527,61 501,54 490,78  584,71
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas* 2 382,14  399,23 400,00 400,34  514,62
Kiemsargis*  2,5 402,75  390,67 400,31 404,31  513,69

 * – darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

atnaujinta 2019-01-10