Kalendorius

Kalendorinis ugdymo planas 2018-2019 m. m.

 Pusmečiai Prasideda  Baigiasi
 Pirmas pusmetis  2018-09-01  2019-01-27
 Antras pusmetis  2018-01-28  mokslo metų pabaiga

 

Mokymosi trukmė

 

 Klasė  

Ugdymo proceso     Ugdymo proceso trukmė 
 pradžia pabaiga  Savaičių skaičius Dienų skaičius  
1-4  2018-09-01  2019-06-07 35 175
 5-8  2018-09-01  2019-06-21 37  185 

 

Atostogos  Prasideda Baigiasi
 Rudens  2018-10-29  2018-11-02
 Žiemos (Kalėdų)  2018-12-27  2018-12-27
 Žiemos  2019-02-18  2019-02-22
 Pavasario (Velykų)  2019-04-23  2019-04-26