Kuriame taikią bendruomenę

Antradienis, 22 rugsėjo 2020 21:12

Rugsėjo 21-osios popietę Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos bendruomenės nariai lankėsi Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir perdavė pradėtą VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ neįgaliųjų dienos centro lankytojų iniciatyvą „Kuriame taikią bendruomenę“, skirtą Tarptautinei taikos dienai paminėti.

Mes galime daryti pokytį.

 

Į komandą kviečiame logopedus

Antradienis, 22 rugsėjo 2020 13:50

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija skelbia atranką 2 logopedų pareigoms užimti (1 etatas ir 0,75 etato, 1 etato atlyginimas nuo 916 Eur iki 1356 Eur) nuo 2020 m. spalio 8 d. nuolatiniam darbui.

Reikalavimai logopedui (-ei):

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir įgijus logopedo ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikaciją, ar būti baigus specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programą (specializacija);
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pratybose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį;
 • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos raštinėje, 115 kabinete (Kalninės g. 39, Jurbarkas) darbo dienomis iki 2020 m. spalio 6 d. (įskaitytinai). Informacija dėl dokumentų pateikimo teikiama tel.: 8 447 51090.

Pokalbiai vyks 2020-10-07 nuo 9.00 val. 116 kabinete.

Rekomendacijos mokslo metų pradžiai

Pirmadienis, 31 rugpjūčio 2020 21:14

Mieli progimnazijos bendruomenės nariai,

Atsižvelgdami į COVID-19 situaciją Lietuvoje, parengėme informaciją, kurią vis atnaujinsime, vadovaudamiesi LR ŠSMM, SAM ir Jurbarko r. savivaldybės administracijos rekomendacijomis.

Prašome visus ugdytinius, mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) rugsėjo 1 d. susipažinti su informacija apie tai, kaip šiais mokslo metais vyks ugdymas Jurbarko Naujamiesčio progimnazijoje. Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių, 1–4 klasių mokinių tėvelių norime paprašyti, kad šią informaciją perskaitytų kartu su savo vaiku bei aptartų jos svarbą ir prasmę. Tai padės Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos bendruomenei sėkmingai pradėti naujus mokslo metus.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos ugdymo procesas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Ugdytinių, mokinių judėjimo žemėlapis 2020–2021 m. m.

Dėkojame už bendrystę.
Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos administracija

Rugsėjo 1-oji

Ketvirtadienis, 27 rugpjūčio 2020 14:22

SKELB

Vasara be kompiuterių

Trečiadienis, 19 rugpjūčio 2020 21:12

skelbimas stovykla

Laukiame pirmokų!

Antradienis, 18 rugpjūčio 2020 17:19

busimi pirmokai

2020 m. liepos 30 d. skelbiamas konkursas Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti. Švietimo įstaigos vadovui keliami kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti pareigybės aprašyme (atsisiųsti).

Pretendentai, dalyvaujantys konkurse, ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 26 d. 17 val. dokumentus Jurbarko rajono savivaldybės administracijai (205 kab.), adresu Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, gali pateikti tiesiogiai, siųsdami juos elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba registruotu laišku. Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. užsienio kalbos (bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) pažymėjimą. Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Atrankos Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti data numatoma 2020 m. gruodžio 8 d. 10 val. Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje.