Tarp 30 respublikos mokyklų – ir Jurbarko Naujamiesčio progimnazija


Jurbarko Naujamiesčio progimnazija laimėjo Nacionalinės švietimo agentūros skelbtą atranką ir 2021–2022 metais dalyvavo įgyvendinant projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokyklų veiklos tyrime, skirtame pasirengimui diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Pagrindinis šio tyrimo tikslas – atskleisti, kokie sunkumai kyla, kokios patirtys susiformavo, kaip perprantame kompetencijų turinį, kaip kompetencijas integruojame į mokomąjį dalyką. Tyrime dalyvavo 30 atrinktų šalies mokyklų, kuriose buvo analizuojama patirtis ir remiantis tyrimo duomenimis parengtos rekomendacijos mokytojams. 2022 m. išleistas elektroninis leidinys „Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimas“, kuriame publikuojama ir mūsų progimnazijos pedagogų patirtis. Progimnazijos komandą sudarė pradinių klasių mokytojos Ingrida Naujokaitienė ir Lolita Žukauskienė, informacinių technologijų mokytoja Liudmila Norkaitienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja Rūta Tirlikienė ir direktorė Alma Uznė. Komanda pagal pristatytą pamokos planavimo įrankį, kuris leido išbandyti, kaip suprantama kompetencijomis grįsta planavimo teorija praktikoje, sukūrė ugdomosios veiklos (pasaulio pažinimo pamokos 1A klasėje) kortelę, parengė pasirinktos skaitmeninės kompetencijos sąvokų žemėlapį, modeliavo pamokų stebėsenos pavyzdžius pagal universalaus mokymosi dizaino principus.
Parengė progimnazijos direktorė Alma Uznė

Kontaktai

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Kalninės g. 39,  LT–74179 Jurbarkas 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190917932 
+370 447 51090
info@jnp.lt

Naujienlaiškis