Metodinės grupės

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Eglė Juškaitienė;

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Ovidija Unčiurienė;

Kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Vitalija Majorovienė;

Fizinio ugdymo, menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkas – Audrius Tirlikas;

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas – Vidmantas Straukas;

Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė – Vilma Masaitienė;

Pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupės pirmininkė – Saulena Lukšienė.