Tarp 30 respublikos mokyklų – ir Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Penktadienis, 12 lapkričio 2021 10:56

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija laimėjo Nacionalinės švietimo agentūros skelbtą atranką ir bendradarbiauja įgyvendinant projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokyklų veiklos tyrime, skirtame pasirengimui diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Pagrindinis šio tyrimo tikslas – atskleisti, kokie sunkumai kyla, kokios patirtys susiformavo, kaip perprantame kompetencijų turinį, kaip kompetencijas integruojame į mokomąjį dalyką. Tyrime dalyvauja 30 atrinktų šalies mokyklų, kuriose iki kitų metų balandžio mėnesio bus analizuojama patirtis ir remiantis tyrimo duomenimis bus parengtos rekomendacijos mokytojams, kaip įgyvendinti atnaujintas programas. Progimnazijos komandą sudaro pradinių klasių mokytojos Ingrida Naujokaitienė ir Lolita Žukauskienė, informacinių technologijų mokytoja Liudmila Norkaitienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja Rūta Tirlikienė ir direktorė Alma Uznė, kuri atsakinga tyrimo vykdymo laikotarpiu už komunikaciją veiklų vykdymo progimnazijoje klausimais. Komanda jau įsijungė į kūrybinių dirbtuvių veiklas: pradėtas rengti pasirinktos skaitmeninės kompetencijos sąvokų žemėlapis, modeliuojami pamokų stebėsenos pavyzdžiai pagal universalaus mokymosi dizaino principus. Komandos nariai planuoja įgyti gebėjimų identifikuoti kompetencijas ugdymo veiklose, dalintis turima ir įgyta patirtimi bei savo įžvalgomis įgyvendinant kompetencijomis grįstą ugdymą su tyrimo vykdytoju bei progimnazijos pedagogais.

Progimnazijos direktorė Alma Uznė

Skaityti 92 kartai Atnaujinta Šeštadienis, 20 lapkričio 2021 16:40