Laisvos darbo vietos

Ketvirtadienis, 03 birželio 2021 21:56

              Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai reikia 2 logopedų (1 etatas ir 0,75 etato, 1 etato atlyginimas nuo 920 Eur iki 1363 Eur), socialinio pedagogo (0,5 etato, atlyginimas nuo 476 Eur iki 733 Eur), 1 pradinių klasių mokytojo (1 etatas, atlyginimas nuo 1223 Eur iki 1719 Eur), 1 muzikos mokytojo darbui su pradinių klasių mokiniais (0,8 etato, atlyginimas nuo 978 Eur iki 1375 Eur), užsienio kalbos (vokiečių) mokytojo (0,4 etato, atlyginimas nuo 489 Eur iki 688 Eur) nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. nuolatiniam darbui. Nurodyti atlyginimai neatskaičius mokesčių pagal atrankos paskelbimo dieną galiojančius teisės aktus.

              Reikalavimai logopedui:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir įgijus logopedo ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikaciją, ar būti baigus specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programą (specializaciją);
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pratybose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

            Reikalavimai socialiniam pedagogui:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir įgytą socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro ar bakalauro, ar magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, ar baigtą socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje mokykloje ir įgytą pedagogo kvalifikaciją, ar įgytą socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausius ir atsiskaičius už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas savo darbe vadovautis vertybinėmis nuostatomis: pagarbos, tolerancijos, unikalumo, nesmerkimo ir neteisimo, priėmimo, konfidencialumo, pasitikėjimo;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai pradinių klasių mokytojui:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą; būti baigus pradinio ugdymo mokytojų rengimo / pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijus ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant pradinių klasių mokytoju pagal pradinio ugdymo programą bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai muzikos mokytojui darbui su pradinių klasių mokiniais:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą; būti baigus pradinio ugdymo mokytojų rengimo / pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijus ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant pradinių klasių mokytoju pagal pradinio ugdymo programą bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ arba turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, arba būti baigus muzikos mokytojų rengimo programą ar muzikos programą, arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijus ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant muzikos mokytoju pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ ir įgijus meninio ugdymo (muzikos) organizavimo kompetenciją, leidžiančią vykdyti meninio ugdymo (muzikos) ugdomąsias veiklas įgyvendinant pradinio ugdymo programas;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Reikalavimai užsienio kalbos (vokiečių) mokytojui:

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą; būti baigus vokiečių kalbos ir (ar) literatūros mokytojų rengimo programą ar vokiečių kalbos ir (ar) literatūros arba filologijos programą, arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijus ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant užsienio kalbos (vokiečių) mokytoju pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį;
 • dokumentą apie išklausytą specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).“;
 • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos raštinėje, 115 kabinete (Kalninės g. 39, Jurbarkas) darbo dienomis iki 2021 m. birželio 16 d. (įskaitytinai) arba siųsti el. pašto adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Informacija dėl dokumentų pateikimo teikiama telefonu 8 447 51090.

Pokalbiai vyks 2021-06-17 116 kabinete:

- nuo 14.00 val. su pretendentais, siekiančiais užimti laisvą pradinių klasių mokytojo darbo vietą;

- nuo 15.00 val. su pretendentais, siekiančiais užimti laisvą muzikos mokytojo darbui su pradinių klasių mokiniais darbo vietą;

- nuo 15.30 val. su pretendentais, siekiančiais užimti laisvą užsienio kalbos (vokiečių) mokytojo darbo vietą;

- nuo 16.00 val. su pretendentais, siekiančiais užimti laisvą socialinio pedagogo darbo vietą;

- nuo 16.30 val. su pretendentais, siekiančiais užimti laisvą logopedo darbo vietą.

Skaityti 439 kartai Atnaujinta Ketvirtadienis, 10 birželio 2021 08:33