Įžymiojo Nikolos Teslos veikla tarptautiniame eTwinning projekte „The Most Real Guide: SCIENCE“

                      7A klasės mokiniai Ūla, Miglė, Matas ir Pijus, vadovaujami anglų kalbos mokytojos Daivos Petrauskaitės, domėjosi įžymaus mokslininko Nikolos Teslos išradimais bei pasiekimais, o surinktą informaciją panaudojo kurdami pristatymus bei trumpus video filmukus su Padlet ir Kizoa programomis. Virtualaus susitikimo per Zoom programą metu keturių mokyklų iš trijų šalių projekto dalyviai pasidalijo savo mintimis apie įžymųjį mokslininką, pažiūrėjo keletą savo kurtų video apie jį ir pasitikrino savo žinias, sudalyvaudami internetinėje viktorinoje. Šaunuoliai mūsų projekto dalyviai!

Mato video apie Nikolą Teslą 

Pijaus video apie Nikolą Teslą 

Miglės video apie Nikolą Teslą  

Ūlos video apie Nikolą Teslą