Erasmus+ projektas „Diversity is A Fact Inclusion Is An Act“

2020 metų pradžioje mūsų įstaiga užpildė anketą dalyvauti Erasmus+ projekte. Projekto koordinatorius, Zakladni skola Zamberk, 28.rijna 581 Čekijos Respublika, bendradarbiaudamas su Lietuvos, Turkijos, Vengrijos ir Šiaurės Makedonijos Respublikos mokyklomis parengė projektą, kurio finansavimo svarstymą pateikė Europos komisijai.

Gavus projekto patvirtinimą Jurbarko Naujamiesčio progimnazija, kartu su partneriais, dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ projekte „Diversity is A Fact Inclusion Is An Act“ (2020-1-CZ01-KA229-078144_1). Projekto koordinatorė progimnazijoje – mokytoja Rita Šulinskienė.

            Šiuo projektu bus siekiama:

  • Pagilinti moksleivių žinias ir supratimą apie tautines, etnines mažumas bei imigrantus;
  • Sugriauti stereotipus ir išankstines nuostatas apie skirtingų kultūrų žmones ir ugdyti toleranciją (diskusijose bei įvairiose veiklose nuotoliniu būdu, vizituose partnerinėse šalyse);
  • Skatinti moksleivius atpažinti socialinius ir ekonominius netolygumus, seksizmą, rasizmą ir kitas netolerancijos apraiškas;
  • Pagilinti moksleivių žinias apie skirtingas religines organizacijas ir padėti sugriauti išankstinius religinius nusistatymus;
  • Skatinti moksleivius tobulėti, keistis, įgyti naujų žinių tam, kad tobulėtų ir pažangos link keistųsi visa visuomenė;
  • Gerinti moksleivių pažinimo įgūdžius ir gebėjimus (kelionių į partnerių šalis metu ir priimant svečius savo mokykloje bei šeimose, moksleiviai pažins naujas vietas ir erdves, lavins bendravimo įgūdžius, didins pasitikėjimą savimi, gerins tarpasmeninius santykius, tobulins anglų kalbos žinias).

Ypač svarbu tai, kad mokiniai ir pedagogai iš skirtingų šalių bei mokyklų bendraudami, bendradarbiaudami galės pajausti, kad visi jie gyvena tame pačiame pasaulyje.

Jau įvyko du pirmieji nuotoliniai projekto koordinatorių susitikimai, kurių metu buvo tariamasi dėl projekto įgyvendinimo, aptariamos esamos ir būsimos veiklos.

foto1  foto2