Laukiame pirmokų!

Antradienis, 18 rugpjūčio 2020 17:19

busimi pirmokai

2020 m. liepos 30 d. skelbiamas konkursas Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti. Švietimo įstaigos vadovui keliami kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti pareigybės aprašyme (atsisiųsti).

Pretendentai, dalyvaujantys konkurse, ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 26 d. 17 val. dokumentus Jurbarko rajono savivaldybės administracijai (205 kab.), adresu Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas, gali pateikti tiesiogiai, siųsdami juos elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba registruotu laišku. Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. užsienio kalbos (bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) pažymėjimą. Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Atrankos Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti data numatoma 2020 m. gruodžio 8 d. 10 val. Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje.

2020-05-18

Mokslo metai visose rajono mokyklose baigsis tuo pačiu metu:

► 1–4 klasių mokiniams mokslo metai baigsis birželio 4 d. (iki birželio 1 d. mokymas vyks nuotoliniu būdu, nuo birželio 1 iki 4 dienos bus vykdomos konsultacijos).

► 5–10 ir I–III gimnazijų klasių mokiniams mokslo metai baigsis birželio 18 d. (iki birželio 12 d. mokymas vyks nuotoliniu būdu, nuo birželio 12 iki 18 dienos bus vykdomos konsultacijos).

► IV gimnazijų klasės mokiniams mokslo metai baigsis gegužės 22 d.

► Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje mokslo metai baigsis gegužės 31 d.

https://www.jurbarkas.lt/index.php?968587730

Žurnalo „Reitingai“ 2020 m. gegužės mėnesio numeryje paskelbtoje informacijoje apie Lietuvos pradinių mokyklų ir progimnazijų reitingus džiugi žinia pasiekė Jurbarko Naujamiesčio progimnaziją. Mokykla pateko tarp pažangiųjų Lietuvos mokyklų, kurios išsiskiria kokybe. Iš 120 pateikusių duomenis progimnazijų (Lietuvoje yra 155 progimnazijos) Jurbarko Naujamiesčio progimnazija yra 11-oje vietoje pagal 4-tų klasių mokinių akademinius pasiekimus. Šis palyginamasis rodiklis pateiktas pagal ketvirtų klasių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus (skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo).

Tai rodo, kad progimnazija, jos pedagogai dirba atsakingai, kūrybiškai, inovatyviai, stengiasi, kad mokiniams mokykloje būtų suteiktas geras žinių bagažas, gebėjimas įgytas žinias taikyti gyvenime, emocinis saugumas.

Kviečiame mokinių gerovei skirti 1,2 proc. GPM!

Trečiadienis, 22 balandžio 2020 18:42

GERBIAMI TĖVELIAI, PEDAGOGAI, DARBUOTOJAI IR BUVĘ MOKINIAI,

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie parėmėte mūsų progimnaziją pervesdami 2 proc. GPM. Jūsų dėka progimnazija 2019 m. gavo 1501,17 Eur.

Kviečiame ir šiemet mokinių gerovei skirti 1,2 proc. GPM. Tikimės Jūsų supratimo, jog 1,2 proc. GPM parama, kurią Jūs galite skirti mūsų progimnazijai, yra labai svarbus indėlis turtinant ugdymo proceso materialinę bazę, puoselėjant tradicijas, gerinant mikroklimatą, tenkinant pažintines bei kultūrines ugdytinių reikmes.

Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai, prisidės prie mūsų progimnazijos ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo. Iš anksto esame dėkingi visiems, kurie perves 1,2 proc. GPM Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai.

2019 m. 2 proc. GPM parama panaudota:

  • minkštasuoliams – 413 Eur,
  • Tėvų savaitės renginiams – 86 Eur,
  • progimnazijos reprezentacijai – 105 Eur,
  • stalo žaidimams bibliotekoje – 140 Eur,
  • konkurso „Draugiškiausia klasė“ prizams – 400 Eur,
  • kalėdiniams renginiams – 37 Eur.

Paskirkite savo jau sumokėtą pajamų mokesčio dalį Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai ir investuokite į savo vaikų ateitį.

Rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190917932

Paramos gavėjo pavadinimas: Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Kalninės g. 39, LT-74179, Jurbarkas | Tel. 8(447) 51090 | El.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Įstaigos kodas 190917932

Prašymus paramai teikti galima iki 2020 m. liepos 1 d.

 

Progimnazija taryba ir administracija

Su Šv. Velykom!

Šeštadienis, 11 balandžio 2020 21:13

velykinis sveikinimas