PAMININT EUROPOS KALBŲ DIENĄ

Pirmadienis, 28 rugsėjo 2020 08:37

Penktadienį,  rugsėjo 25 dieną, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 5-8 klasių mokiniai minėjo Europos kalbų dieną. Anglų kalbos pamokų metu mokiniai komandomis atsakinėjo į viktorinos klausimus. 5-ų klasių mokiniai varžėsi penkiuose turuose, kurių metu turėjo įvardinti Europos valstybių sostines, vėliavas, įžymias vietas, atpažinti kalbas iš muzikinio kūrinio ištraukos. 6-8 klasių mokinių laukė trys turai, kurių metu taip pat reikėjo atpažinti kalbą iš skambančios dainos ištraukos bei parinkti atsakymus į pateiktus klausimus. Pavyzdžiui, kaip pasakytumėte „Labas“ estų kalba arba koks buvo populiariausias angliškas žodis 2018 metais.      

 

ESMūsų progimnazija dalyvauja įgyvendinamame pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras.
Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.


2019-2020 m. m. pradinių klasių mokiniams yra gautos naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti. Mokymo priemonių suma 3190,77 EUR.
2019-2020 m. m. progimnazijos gamtamokslių kabinetai šiais metais taip pat pasipildė naujomis priemonėmis gamtos stebėjimams ir laboratoriniams tyrimams 5-8 klasėse vykdyti už 4315,76 EUR.

2020m. vasario mėn. gamtamokslių kabinetai vėl pasipildė naujomis priemonėmis. Mokymo priemonių suma 4414,08 EUR.

Projekto metu gautos mokymo priemonės aktyviai naudojamos pamokose. Pamokos tapo mokiniams įdomesnės, mokiniai labiau motyvuojami pažinti supančią aplinką ir ją tausoti.

 

Kuriame taikią bendruomenę

Antradienis, 22 rugsėjo 2020 21:12

Rugsėjo 21-osios popietę Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos bendruomenės nariai lankėsi Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir perdavė pradėtą VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ neįgaliųjų dienos centro lankytojų iniciatyvą „Kuriame taikią bendruomenę“, skirtą Tarptautinei taikos dienai paminėti.

Mes galime daryti pokytį.

 

Į komandą kviečiame logopedus

Antradienis, 22 rugsėjo 2020 13:50

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija skelbia atranką 2 logopedų pareigoms užimti (1 etatas ir 0,75 etato, 1 etato atlyginimas nuo 916 Eur iki 1356 Eur) nuo 2020 m. spalio 8 d. nuolatiniam darbui.

Reikalavimai logopedui (-ei):

 • turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir įgijus logopedo ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikaciją, ar būti baigus specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programą (specializacija);
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir pan.);
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pratybose;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • turi atitikti LR Švietimo įstatymo 48 straipsnio keliamus reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį;
 • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos raštinėje, 115 kabinete (Kalninės g. 39, Jurbarkas) darbo dienomis iki 2020 m. spalio 6 d. (įskaitytinai). Informacija dėl dokumentų pateikimo teikiama tel.: 8 447 51090.

Pokalbiai vyks 2020-10-07 nuo 9.00 val. 116 kabinete.

Rekomendacijos mokslo metų pradžiai

Pirmadienis, 31 rugpjūčio 2020 21:14

Mieli progimnazijos bendruomenės nariai,

Atsižvelgdami į COVID-19 situaciją Lietuvoje, parengėme informaciją, kurią vis atnaujinsime, vadovaudamiesi LR ŠSMM, SAM ir Jurbarko r. savivaldybės administracijos rekomendacijomis.

Prašome visus ugdytinius, mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) rugsėjo 1 d. susipažinti su informacija apie tai, kaip šiais mokslo metais vyks ugdymas Jurbarko Naujamiesčio progimnazijoje. Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių, 1–4 klasių mokinių tėvelių norime paprašyti, kad šią informaciją perskaitytų kartu su savo vaiku bei aptartų jos svarbą ir prasmę. Tai padės Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos bendruomenei sėkmingai pradėti naujus mokslo metus.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos ugdymo procesas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Ugdytinių, mokinių judėjimo žemėlapis 2020–2021 m. m.

Dėkojame už bendrystę.
Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos administracija

Rugsėjo 1-oji

Ketvirtadienis, 27 rugpjūčio 2020 14:22

SKELB

Vasara be kompiuterių

Trečiadienis, 19 rugpjūčio 2020 21:12

skelbimas stovykla