Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ II

Penktadienis, 29 kovo 2019 22:31

„Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2019“ eina į pabaigą. Paskutiniąją savaitę buvo nemažai veiklų, kuriose dalyvavo labai daug mokyklos bendruomenės narių.

 • Visos dienos mokyklos 1–4 klasių mokiniai kartu su laisvai samdoma mokytoja S. Mielkaityte ir grupės auklėtojomis R. Sutkute, G. Jakuboniene prisijungė prie Socialinės iniciatyvos „10 AČIŪ...“. Tai mokinių padėkos progimnazijos aptarnaujančiam personalui ir kitiems darbuotojams, kurie rūpinasi, kad mokykloje jaustumėmės laukiami, mylimi, aplinka būtų saugi, švari, tvarkinga. Sukurtus Padėkos atvirukus įteikė patys mokiniai.
 • Dailės mokytoja L. Rušienė kartu su mokiniais ir Visos dienos mokyklos grupės auklėtoja G. Jakubonienė gamino skirtukus, kurie išdalinti 4–5 klasių mokinukams.
 • Psichologė V. Beinarienė pravedė paskaitas praktikumus pradinių klasių mokytojams „Kaip kalbėti, kad vaikai klausytų“ ir 5–8-ose klasėse dirbantiems mokytojams „Pozityvus mokinių ir mokytojų dialogas. Ar tai (ne)įmanoma?“.
 • Buvę progimnazijos mokinai vedė integruotas pamokas 4b, 4c, 5b, 5c klasių mokiniams „Aš ne kaktusas“.

Ačiū visai progimnazijos bendruomenei, kuri aktyviai prisijungė prie mėnesio veiklų.

Psichologė V. Beinarienė
Socialinė pedagogė S. Lukšienė

Naujamiesčio progimnazijos mokiniai toliau vykdo veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir kitokio žeminančio elgesio stabdymui, sąmoningumo didinimui. 1–8 klasių mokiniai atlikto kūrybinius darbus mobiliai knygai - „Juoda + balta = pusiausvyra“. Mintis – iš kiekvienos problemos, sunkumo galima rasti išeitį. Jei tik atviromis akimis žvelgiam į pasaulį ir gyvenimą, paprasčiausiai nebegalim neklausti: kodėl? Būtų gerai, jei turėtume iš anksto paruoštus atsakymus. Spustelėjai ant ,,enter“ ir gavai atsakymą. Paspaudei ,,delete“ ir problemos nebeliko. Tačiau gyvenimas – ne daugybos lentelė.

Mobili knyga keliaus iš vienos vietos į kitą, kad visi galėtų pamatyti, paliesti, pavartyti. Šią savaitę knyga bus mokytojų kambaryje, kur mokytojai gali ją naudoti pamokose, klasių valandėlių metu, o kitą savaitę ji aplankys  mokyklos biblioteką.

Malonaus visiems skaitymo, vartymo ir analizavimo. Saugokime ją, nes tai bendras mūsų visų „kūdikis“.

Socialinė pedagogė S. Lukšienė
Psichologė V. Beinarienė

Naujamiesčio progimnazijos mokiniai toliau vykdo veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir kitokio žeminančio elgesio stabdymui, sąmoningumo didinimui. 1–8 klasių mokiniai atlikto kūrybinius darbus mobiliai knygai - „Juoda + balta = pusiausvyra“. Mintis – iš kiekvienos problemos, sunkumo galima rasti išeitį. Jei tik atviromis akimis žvelgiam į pasaulį ir gyvenimą, paprasčiausiai nebegalim neklausti: kodėl? Būtų gerai, jei turėtume iš anksto paruoštus atsakymus. Spustelėjai ant ,,enter“ ir gavai atsakymą. Paspaudei ,,delete“ ir problemos nebeliko. Tačiau gyvenimas – ne daugybos lentelė.

Mobili knyga keliaus iš vienos vietos į kitą, kad visi galėtų pamatyti, paliesti, pavartyti. Šią savaitę knyga bus mokytojų kambaryje, kur mokytojai gali ją naudoti pamokose, klasių valandėlių metu, o kitą savaitę ji aplankys  mokyklos biblioteką.

Malonaus visiems skaitymo, vartymo ir analizavimo. Saugokime ją, nes tai bendras mūsų visų „kūdikis“.

Socialinė pedagogė S. Lukšienė
Psichologė V. Beinarienė

2019 m kovo mėnesį 7–8 klasių mokiniai pradėjo akciją „0,5 obuolio – mano sąmoningumo pradžia“. Tai savanoriška individuali pagalba pradinių klasių mokiniams visą kovo mėnesį, kurioje kruopščiai atrinkti savanoriai, VO „Gelbėkit vaikus“ vaikų grupės prieš smurtą nariai, individualiai bendraus su jam paskirtu 1–2 klasių mokiniu, padės jam įveikti įvairius gyvenimiškus ir lengvus psichologinius sunkumus. Jų bendravimą prižiūri ir konsultuoja progimnazijos psichologė ir socialinė pedagogė. Savanoris (Didysis draugas) ir vaikas (Mažasis Draugas) susitinka ne mažiau kaip kartą per savaitę ir kartu praleidžia pertraukas. Ši draugystė padeda vaikui sustiprėti, labiau pasitikėti savimi, bendrauti su kitais draugiškai, išmokti pasirūpinti savimi ir šalia esančiais. Vėliau, jei visiems seksis gražiai bendrauti, bus pasirašoma Draugystės Sutartis (pritariant tėveliams), kuri suteiks jiems galimybę leisti laiką kartu ir po pamokų.

Akcijos organizatorės: socialinė pedagogė Saulena Lukšienė ir psichologė Vaida Beinarienė

 

Šiemet minimas „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ dešimtmetis. Šios akcijos organizatorius „Vaikų linija“ nusprendė šią iniciatyvą transformuoti, išplėsti ir pakviesti visus, norinčius stabdyti patyčias ir kitokį skaudinimą, savo veiklomis. Prie šios akcijos prisijungė ir mūsų progimnazijos bendruomenė. Visą kovo mėnesį organizuosime ir vykdysime veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir kitokio žeminančio elgesio stabdymui. Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2019 – puiki proga stiprinti mokyklos bendruomenę ir mažinti patyčias. Per dvi pirmas savaites jau įvyko daug puikių renginių, akcijų, veiklų:

 • Akcija „Atrodyk kitaip“;
 • Akcija „Kepurė ir aš“;
 • Akcija „Skirtingi batai ir aš“;
 • Užsiėmimas „Mokykla be patyčių“ pagal VSB projektą;
 • 5–8-ų klasių seniūnų diskusija „Juoda + balta = pusiausvyra“;
 • Socialinė provokacija „STOP kadras“;
 • Pažintinė popietė – protų mūšis „Trikampis“ 5–8 klasių mokiniams ir tėvams;
 • „Draugystės paštas“ laiškai draugui, kurio norėtum atsiprašyti arba padėkoti;
 • Dalyvavimas VŠĮ „Vaikų linija“ socialinėje akcijoje „Užkrėsk gerumu“;
 • Paruoštas lankstinukas progimnazijos bendruomenei apie prevencinę programą „Saugi mokykla“
 • Paruoštas lankstinukas tėvams (globėjams, rūpintojams) „Kaip padėti vaikams saugiai naudotis internetu“;
 • Stendai „FB saugumas“, "Elektroninės patyčios".
 •  

Dar laukia daug įdomių veiklų, užsiėmimų. Smagu, kai atliekami darbai yra ne tik vertinami, bet ir įvertinti pačių svarbiausių – mūsų mokinių. Seniūnų diskusijos metu jie teigė, kad dažniau rinktųsi netradicines pamokas, renginius, akcijas, nors šiuo metu tokio pobūdžio veiklų jiems būna nemažai. Jiems patinka veiksmas: kalbėtis grupelėmis ir kartu kurti, ką nors gaminti, patirti. Motyvacija atsiranda tada, kai žmogus gali kažką pritaikyti sau, kas jam atneš naudos ar pasitenkinimą.

Socialinė pedagogė S. Lukšienė
Psichologė V. Beinarienė

Tėvų savaitei pasibaigus

Ketvirtadienis, 14 kovo 2019 20:38

Tradiciškai, jau septinti metai progimnazijoje vyksta tėvų savaitės renginiai. Tėvų savaitės tikslas – taikant kuo įvairesnes formas įtraukti tėvus į progimnazijos bendruomenės veiklą – problemų sprendimą, kultūrinio akiračio plėtimą, bendravimą, bendradarbiavimą.
Pirmadienį progimnazijoje šurmuliavo Kaziuko mugė, o vakare 1–2 klasių mokiniai savo tėvelius pakvietė į popietę „Pavasario akordai“.
Antradienį visus maloniai nustebino mokytojai, kurie pasipuošę Užgavėnių personažais, vedė pamokas, mokiniai, kurie kvietė į Užgavėnių šventę. O pavakare visi, kurie neišsigando žvarbaus oro, dalyvavo miesto Užgavėnių renginyje.

Trečiadienį 5–8 klasių mokiniai kartus su savo tėvais ir klasių vadovais dalyvavo pažintinėje popietėje – protų mūšyje „Trikampis“.
Ketvirtadienį progimnazijos taryba tėvelius, mokytojus sukvietė į diskusiją „Mokymo sutartis: formalumas ar...“. Diskusijos metu aptarti aktualūs progimnazijos bendruomenei klausimai: uniformų dėvėjimas, mokinio taisyklių laikymasis, pamokų tvarkaraštis ir pan. O vakare 3–4 klasių tėveliai galėjo pasidžiaugti savo vaikų koncertu „Pavasario akordai“.

Tėvų savaitę užbaigė akcija pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“. Joje dalyvavo visi progimnazijos mokiniai – nuo pirmoko iki aštuntoko. Atvyko ir Girdžių skyriaus pradinukai. Taip paminėjome 29-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines.
Ačiū progimnazijos bendruomenei: mokiniams, mokytojams, tėveliams, kurie prisidėjo prie šio renginio.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui JolantaTamošaitienė

 

 

Akcijos „Sąmoningumo didinimo mėnesis be patyčių“ metu 5-7 klasių mokiniai dalyvavo netradicinėse informacinių technologijų pamokose „Stabdyk elektronines patyčias socialiniuose tinkluose“. Pamokos vyko progimnazijos skaitykloje ir visas užduotis reikėjo atlikti be kompiuterio. Bet apie viską iš eilės. Informacinių technologijų mokytojos parinko 2 filmukus apie elektronines patyčias, kuriuose vaidino mokinių bendraamžiai.

Peržiūrėję filmukus, mokiniai diskutavo apie elektronines patyčias, kaip jas atpažinti, kur reikia kreiptis ir ko patiems nederėtų daryti. Vėliau grupėse turėjo sukurti veiksmų planą–pristatymą įvairiausioms keblioms situacijoms socialiniuose tinkluose išspręsti, gražiai apipavidalinti ir išmaniai pristatyti. Gražiausi, išsamiausi darbai papuošė mokyklos stendą II aukšte, šalia informatikos kabinetų. Informatikos kabientų durys papuoštos informacine medžiaga, ką daryti, jei... Kviečiame apžiūrėti ir susipažinti.

Informacinių technologijų mokytojos Liudmila Norkaitienė ir Ramutė Norkienė

Mažųjų jurbarkiečių istorijos olimpiada

Ketvirtadienis, 07 kovo 2019 21:44

Kovo 7 d. 5–8 klasių mokiniai dalyvavo rajoninėje mažųjų jurbarkiečių istorijos olimpiadoje, kuri vyko Eržvilko gimnazijoje. Olimpiada skirta laisvės kovoms prisiminti. Klausimų ir užduočių buvo įvairiausių – nuo pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo iki šiandienos įvykių: kam skirti 2019 metai, koks Jurbarko miestelis paskelbtas Mažąja kultūros sostine, kokiam rajono objektui suteiktas Šimtmečio vardas, ką rinkome kovo 3-ąją dieną ir t.t.

5–6 klasių mokinių grupėje penktokai Titas Šepetis užėmė II-ąją vietą, surinkęs 48 taškus, o Ūla Sabataitytė- III vietą, surinkusi 45 taškus.
7–8 klasių mokinių grupėje septintokas Agnius Laurinaitis užėmė I-ąją vietą, surinkęs 48 taškus, aštuntokas Justas Ušinskas, surinkęs 47 taškus užėmė II-ąją vietą.
Džiaugiamės ir kitų mokinių: Lauryno Stoškaus (6 klasė), Kasparo Jurevičiaus (7 klasė), Kajaus Kuncaičio ( 8 klasė), Donato Milerio (8 klasė) pasiekimais. 

Istorijos mokytoja Danguolė Juščienė