Vos tik septintokai atsiverčia Lietuvių literatūros vadovėlį, pamato iš fotografijos į juos žvelgiantį mąslių akių jaunuolį. Tai poetas Vytautas Mačernis. Vieniems atrodo, kad keturiolikmečiams susipažinti su V. Mačernio kūryba per anksti, kiti mano, kad pats tinkamiausias laikas. Kodėl?

Vytautas Mačernis eilėraščius pradėjo rašyti mokydamasis penktoje klasėje, o septintoje jau skelbė juos moksleivių spaudoje. Taip anksti pradėjęs kurti, dar vaikas jau ieškojo atsakymų į sudėtingus ir amžinus gyvenimo klausimus. Tokie klausimai kyla kiekvienam paaugliui. Daug lengviau suprasti, kas esi, kur eini, ko nori, ar viskas, ką darai, svarbu ir teisinga, kai ieškai kartu su kitu, kai randi tinkamą patarėją. O tas pagalbininkas nelengvame apmąstymų, atradimų, pirmųjų nusivylimų kelyje gali būti, dažnai ne vienam ir tampa Vytauto Mačernio eilėraščiai.

Saugesnio interneto savaitės viktorina

Pirmadienis, 22 vasario 2021 21:38

Saugesnio interneto savaitės metu, vasario 8–12 dienomis, vyko nacionalinė viktorina, kurioje galėjo dalyvauti 4–6 klasių mokiniai iš visos Lietuvos. Iš viso užsiregistravo net 406 komandos!

Šios viktorinos visuose 4 turuose dalyvavo 2 mūsų progimnazijos komandos: „Naminukai“ ir „JNP_5_II“. Kiekvieną dieną reikėjo prisijungti ir kartu diskutuojant atsakyti į viktorinos klausimus.

Komanda „ Naminukai“ surinko 62 balus iš 69 galimų! Komandoje dalyvavo 5b klasė – Astijus Budelskas, Dominykas Budelskas, Nojus Budelskas, 5d klasė – Rasa Bastytė ir Gabija Gaudiskaitė, 6b klasė – Tautvydė Danaitytė ir Titas Danaitis, mokytoja Ramutė Norkienė.

Komanda „JNP_5_II“ surinko 65 balus iš 69! Komandoje dalyvavo Emilija Sereičikaitė ir Elsa Šukevičiūtė iš 5c, Gabrielė Miliūnaitė – 5c, Jorūnė Šmuilaitė – 5d ir mokytoja Liudmila Norkaitienė.

Dėkojame mokiniams, dalyvavusiems saugesnio interneto nacionalinėje viktorinoje!

Informacinių technologijų mokytojos Ramutė ir Liudmila

Jungtinės tautos nuo 1999 metų vasario 21-ąją yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Taip siekiama atkreipti žmonių dėmesį į savo gimtąją kalbą, įprasminti jos svarbą visų mūsų gyvenime. Lietuvoje net keturis mėnesius (vasario – gegužės) rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Mūsų mokyklos mokiniai – aktyvūs įvairių renginių dalyviai.
Į Minčių skrynelę šeštokai sudėjo daug įdomių pamąstymų, prisiminimų, atradimų, susijusių su gimtąja kalba. Susipažinkime su kai kuriais mokinių teiginiais. Taigi, kada ir kodėl supratau, kad man svarbi gimtoji kalba?

Žmogaus kalba yra jo sielos veidrodis. Nemokėti gimtosios kalbos gėda. Mokydamasis ketvirtoje klasėje sužinojau, kad mano prosenelis buvo knygnešys. Nuo to laiko mano tikslas puikiai mokėti gimtąją kalbą. Arijus V.

Aš supratau, kad lietuvių kalba yra svarbi, kai sužinojau jos istoriją. Ji yra viena seniausių kalbų pasaulyje. Jonas J.

Manau, kad be kalbos mūsų, lietuvių, tautos tiesiog neliktų. Dominykas M.

Lietuvių kalba – mano gimtoji. Ją aš pirmiausia išmokau ir geriausiai suprantu. Ji labai graži, skambi ir melodinga. Jaučiu didžiulį džiaugsmą ir pasididžiavimą, kad galiu kalbėti šia kalba. Matas T.

Turiu keletą draugų iš Europos valstybių. Su jais gražiai bendrauju. Man patinka, kai jie manęs klausinėja apie lietuvių kalbą. Aš mielai paaiškinu. Juk tai mano gimtoji kalba. Man liūdna, kai žmonės išvažiuoja svetur ir pamiršta gimtąją kalbą. Eimantas K.

Aš savo kalbą įsimylėjau nuo pirmo žodžio. Koks džiaugsmas ištarti MAMA. Be lietuviško žodžio nėra kelio į mokslą, pažinimą. Rugilė A.

Aš susižavėjau savo kalba ir panorau ją dar geriau išmokti, kai pamačiau, kaip atvykę gyventi į Lietuvą užsieniečiai stengiasi išmokti mūsų kalbą. Tai kuo aš, lietuvė, blogesnė? Lukrecija D.

Gimtoji kalba lydi mane nuo lopšio. Ji – didžiausias mano turtas. Kokia brangi mano kalba , supratau Ispanijoje. Esu labai dėkinga Mamai, kuri išmokė mane kalbėti gimtąja kalba, kad sugrąžino ten, kur ir privalau gyventi ir kurti – į Lietuvą. Mingailė S.

Gimtoji kalba svarbi, nes yra prigimtinis dalykas. Ji tokia man vienintelė. Edmundas L.

Tai tik keletas mokinių minčių. Gera ir skaityti, ir žinoti, kad gimtoji kalba gerbiama, mylima. Kad suprantama jos reikšmė ir vertė. Gimtoji kalba visada su mumis, branginama ir saugoma. Didžiuokimės, kad kalbame viena seniausių kalbų.

Lietuvių kalbos mokytoja Džiuljeta Čerauskienė

Vasario 16-oji aktyviai

Pirmadienis, 22 vasario 2021 20:47

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 5-8 klasių mokiniams Vasario 16-sios šventę buvo siūloma švęsti aktyviai. Šią dieną buvo pasiūlyta, kartu su savo šeimos nariais, laikantis visų karantino taisyklių, sudalyvauti pėsčiųjų žygyje "Iš namų į namus", praeitus žygio kilometrus fiksuojant išmaniųjų telefonų programėlių pagalba. Žygio metu padarant ir nuotraukas. Šia akcija susidomėjo ir žygyje sudalyvavo 22 mokiniai besimokantys 5-8 klasėse. Visi kartu jie nužygiavo 180 kilometrų ir 640 metrų. Taip pat pasidalino ir gražiais vaizdais. Sveikinimai visiems pilietiškumo akcijos dalyviams.

Parengė fizinio ugdymo mokytojas Audrius Tirlikas

2021 02 16

Istorijos pamokos - kitaip!

Pirmadienis, 15 vasario 2021 21:12

Istorijos pamokos 5–8 klasių mokiniams vasario 10–12 dienomis vyko kitaip: vietoj tradicinių pamokų, vyko pamoka–viktorina „16 klausimų apie Vasario 16-ąją“. Mokiniai aktyviai kalbėjo, ką žino apie valstybės atkūrimo istoriją, kaip ir kokiomis aplinkybėmis buvo pasirašytas ‚Nutarimas dėl Lietuvos valstybės atkūrimo‘. Kartu žiūrėjome ir aptarėme tarpukario Jurbarko nuotraukas. Mokiniai sužinojo, kaip tuo metu mūsų krašte buvo švenčiama Vasario 16-oji. Mokiniai labai aktyviai dalyvavo viktorinoje, pritaikė savo žinias, praplėtė akiratį, bei įvertino, kaip istorija susijusi su dabartinio laikmečio gyvenimu.

Istorijos mokytoja Danguolė Juščienė

 

Lietuvių kalbos dienos

Šeštadienis, 06 vasario 2021 14:48

Valstybinė lietuvių kalbos komisija kviečia bendruomenes, įstaigas ir organizacijas 2021 m. vasario–gegužės mėn. surengti Lietuvių kalbos dienas. Tai jau šeštą kartą vyksianti akcija, kurios vienas pagrindinių tikslų – didinti lietuvių kalbos prestižą ir sklaidą. Lietuvių kalba yra mūsų tapatybės savastis, todėl organizuoti Lietuvių kalbos renginius ir dalyvauti juose yra garbė bei pareiga.     

Kartu su pirmu oro įkvėpimu ir su pirmu motinos pieno lašu gavome gimtą kalbą. Kalbą, kuri yra viena seniausių kalbų pasaulyje. Ir ne tik aš ją gavau, bet ir Tu, ir Jūs… Lietuvių kalba – tai pats brangiausias turtas, kurį mes turime. Todėl privalome tai branginti ir saugoti, didžiuotis tuo ką turime, didžiuotis savo istorija, savo šaknimis.

Savo senumu lietuvių kalba stebina kalbininkus, kurie laiko ją arijų (indoeuropiečių) pradiniu kamienu. Savo žodynu ji yra labai turtinga. Mūsų kalba iki šių dienų išlaikė savo senovinę formą. Didžiausiuose pasaulio universitetuose galima studijuoti lietuvių kalbą. Kalbą, be kurios pagalbos šiais laikais neįmanoma pilnavertiškai suvokti senojo pasaulio kalbų istorijos. Profesorius H. Pedersen yra pastebėjęs, kad „nė viena iš gyvųjų indoeuropiečių kalbų negali susilyginti su lietuvių kalba“. Turime saugoti savo kalbą, kovoti su svetimybėmis, turime daryti viską, kad neišnyktų mūsų tarmės. Tauta gyva tol, kol gyva jos kalba.

Kviečiu visus Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos knygos bičiulius šiuo laikotarpiu skaityti tik Lietuvių autorių kūrybą, ir pasidalinti patirtais įspūdžiais. Mano asmeninis atradimas – rašytojas Jonas Užurka ir jo istoriniai romanai.

Bibliotekininkė Jolanta

knygos 1

knygos 3

knygos 2

knygos 4

Mokinių oratorių konkursas

Penktadienis, 05 vasario 2021 08:37

SVEIKINAME 8c klasės mokinę Rūta Zobielaitę, kuri vasario 4 dieną, kartu su klasioke Amanda Globyte, nuotoliniu būdu dalyvavo respublikiniame 7–8 klasių mokinių oratorių anglų kalba konkurse ir laimėjo pirmą vietą savo pogrupyje.

Renginio tema – „Working together for an effective and equitable response: quarantine life“. Konkurso dalyviai pasidalino savo mintimis, patirtimis ir įžvalgomis apie labai neįprastus pokyčius savo aplinkoje, šalyje ir pasaulyje dėl didelių Covid-19 sąlygojamų pasikeitimų.

Konkursą organizavo Tauragės „Šaltinio“ progimnazija kartu su Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo ir Tauragės Europe Direct informacijos centrais. 150 dalyvių–oratorių buvo suskirstyti į šešias grupes. Rūtai ir Amandai teko varžytis su mokiniais iš Semeliškių, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos, Krakių Mikalojaus Katkaus, Vilniaus Simono Konarskio, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijų, Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus, Šiuolaikinės mokyklos centro ir Vilniaus Balsių, Anykščių Antano Vienuolio, Kėdainių Juozo Paukštelio, Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijų.

Mokines konkursui ruošė R. Tirlikienė

oratoriai 2 oratoriai 1