Lietuvių kalbos dienas pradėjome įrašais minčių skrynelėje

Pirmadienis, 22 vasario 2021 20:53

Jungtinės tautos nuo 1999 metų vasario 21-ąją yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Taip siekiama atkreipti žmonių dėmesį į savo gimtąją kalbą, įprasminti jos svarbą visų mūsų gyvenime. Lietuvoje net keturis mėnesius (vasario – gegužės) rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Mūsų mokyklos mokiniai – aktyvūs įvairių renginių dalyviai.
Į Minčių skrynelę šeštokai sudėjo daug įdomių pamąstymų, prisiminimų, atradimų, susijusių su gimtąja kalba. Susipažinkime su kai kuriais mokinių teiginiais. Taigi, kada ir kodėl supratau, kad man svarbi gimtoji kalba?

Žmogaus kalba yra jo sielos veidrodis. Nemokėti gimtosios kalbos gėda. Mokydamasis ketvirtoje klasėje sužinojau, kad mano prosenelis buvo knygnešys. Nuo to laiko mano tikslas puikiai mokėti gimtąją kalbą. Arijus V.

Aš supratau, kad lietuvių kalba yra svarbi, kai sužinojau jos istoriją. Ji yra viena seniausių kalbų pasaulyje. Jonas J.

Manau, kad be kalbos mūsų, lietuvių, tautos tiesiog neliktų. Dominykas M.

Lietuvių kalba – mano gimtoji. Ją aš pirmiausia išmokau ir geriausiai suprantu. Ji labai graži, skambi ir melodinga. Jaučiu didžiulį džiaugsmą ir pasididžiavimą, kad galiu kalbėti šia kalba. Matas T.

Turiu keletą draugų iš Europos valstybių. Su jais gražiai bendrauju. Man patinka, kai jie manęs klausinėja apie lietuvių kalbą. Aš mielai paaiškinu. Juk tai mano gimtoji kalba. Man liūdna, kai žmonės išvažiuoja svetur ir pamiršta gimtąją kalbą. Eimantas K.

Aš savo kalbą įsimylėjau nuo pirmo žodžio. Koks džiaugsmas ištarti MAMA. Be lietuviško žodžio nėra kelio į mokslą, pažinimą. Rugilė A.

Aš susižavėjau savo kalba ir panorau ją dar geriau išmokti, kai pamačiau, kaip atvykę gyventi į Lietuvą užsieniečiai stengiasi išmokti mūsų kalbą. Tai kuo aš, lietuvė, blogesnė? Lukrecija D.

Gimtoji kalba lydi mane nuo lopšio. Ji – didžiausias mano turtas. Kokia brangi mano kalba , supratau Ispanijoje. Esu labai dėkinga Mamai, kuri išmokė mane kalbėti gimtąja kalba, kad sugrąžino ten, kur ir privalau gyventi ir kurti – į Lietuvą. Mingailė S.

Gimtoji kalba svarbi, nes yra prigimtinis dalykas. Ji tokia man vienintelė. Edmundas L.

Tai tik keletas mokinių minčių. Gera ir skaityti, ir žinoti, kad gimtoji kalba gerbiama, mylima. Kad suprantama jos reikšmė ir vertė. Gimtoji kalba visada su mumis, branginama ir saugoma. Didžiuokimės, kad kalbame viena seniausių kalbų.

Lietuvių kalbos mokytoja Džiuljeta Čerauskienė

Skaityti 25 kartai Atnaujinta Pirmadienis, 22 vasario 2021 20:56