Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų administracijos atstovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokinių, Mokinių tarybų metodinė – praktinė konferencija „Alternatyva: jaučiu, mąstau, kalbu“

Ketvirtadienis, 21 lapkričio 2019 21:21

Jau ketvirti metai iš eilės Jurbarko Naujamiesčio progimnazija (pagal sveikatinimo projektą „Myliu gyvenimą“) kartu su Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija organizuoja respublikinę bendrojo ugdymo mokyklų administracijos atstovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, tėvų, mokinių, Mokinių tarybų metodinę – praktinę konferenciją „Alternatyva“.

Kiekvienais metais ji būna skirta vis kitai aktualiai temai. Šiais metais ji skirta paminėti Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos dieną. Tuo tikslu buvo organizuotas ir pranešimų konkursas „Jaučiu, mąstau, kalbu“. Konkurso dalyviai buvo kviečiami išreikšti savo nuomonę apie tai, kas juos neramina mokykloje, šeimoje, mieste, šalyje ir pan. Taip pat buvo atlikta anketinė apklausa „Jurbarko rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5–12 klasių mokinių požiūris į saugią aplinką“, kuri atskleidė saugios aplinkos veiksnius Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklose.

Konferenciją pradėjome „Labai teatro“ interaktyviu, edukaciniu teatralizuotu koncertu „Kai užaugsiu būsiu“. Vėliau sveikinimo žodžius tarė: Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktorė Alma Uznė ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Zita Tytmonienė.

Pranešimų sesiją pradėjome nuo anketinio tyrimo „Jurbarko rajono bendrojo ugdymo įstaigų 5–12 klasių mokinių požiūris į jų saugią aplinką“ pristatymo ir rezultatų analizės, kurį pateikė Vaida Beinarienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos psichologė.

Savo pranešimus skaitė ir visi pranešimų konkurso „Jaučiu, mąstau, kalbu“ nugalėtojai:

·       Urtė Marenholcaitė, 3 klasė, mokytoja Ingrida Naujokaitienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazija;

·       Urtė Majauskytė, 3 klasė, mokytoja Ingrida Naujokaitienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazija;

·       Milana Plėšikaitytė, 5 klasė, mokytoja Saulena Lukšienė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazija;

·       Vitalija Leskauskaitė, 7 klasė, mokytoja Asta Stulpinienė, Kelmės „Kražantės“ progimnazija;

·       Tautgilė Paulauskaitė, 7 klasė, mokytoja Asta Stulpinienė, Kelmės „Kražantės“ progimnazija;

·       Dovilė Pigagaitė, 10 klasė, mokytoja Laura Kuncaitienė, Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla;

·       Eglė Pranckutė, 8 klasė, mokytoja Daiva Malskytė, Jurbarko Naujamiesčio progimnazija;

·       Gabrielė Gabrielaitytė, 10 klasė, mokytoja Irena Oičenkienė, Viešvilės pagrindinė mokykla;

·       Andžela Jociūtė, II G klasė, mokytoja Virginija Augaitienė, Jurbarko r. Eržvilko gimnazija;

·       Simona Eimutytė II G klasė, mokytoja Rasa Klasauskaitė, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija;

·       Irma Belevičiūtė-Gegužienė, 12 klasė, mokytoja Laimutė Čepukonienė, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla.

Pranešimų temos įvairiausios: XXI amžiaus jaunuolių aplinka, paauglystės problemos, tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai, gyvūnų globa, aplinkos tarša, patyčių problema, išsilavinimo svarba žmogaus gyvenime ir pan. Konferenciją „Alternatyva: jaučiu, mąstau, kalbu“ užbaigėme laureatų ir visų pranešimų konkurso dalyvių, juos paruošusių mokytojų apdovanojimais.

Apie konferenciją rašyta ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos tinklapyje.

S. Lukšienė, V. Beinarienė

 

Skaityti 382 kartai Atnaujinta Penktadienis, 29 lapkričio 2019 09:21