Reikia sekretoriaus (-ės) nuolatiniam darbui (0,5 etato)

Trečiadienis, 10 balandžio 2019 10:59

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai nuo 2019-05-02 reikia sekretoriaus (-ės) nuolatiniam darbui (0,5 etato).

              Reikalavimai sekretoriui (-ei):

  • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
  • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;
  • žinoti ir tinkamai taikyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją;
  • mokėti dirbti šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis ir kt.).
  • gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

              Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  • prašymas;
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, kiti dokumentai, patvirtinantys kandidato atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  • gyvenimo aprašymas.

             Dokumentai priimami Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos raštinėje, 115 kabinete (Kalninės g. 39, Jurbarkas)  darbo dienomis iki 2019 m. balandžio 25 d. (įskaitytinai) nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Informacija dėl dokumentų pateikimo teikiama tel.: 8 447 51090.

Skaityti 145 kartai Atnaujinta Trečiadienis, 10 balandžio 2019 11:01