Prevencinės programos „Saugi mokykla“ ABC tarybos susirinkimas

2018 m. spalio 12 dieną įvyko pirmasis šiais mokslo metais prevencinės programos „Saugi mokykla“ ABC tarybos susirinkimas. Buvo pristatyta progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinta nauja ABC tarybos sudėtis, sudarytas Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos prevencinės programos „Saugi mokykla“ ABC tarybos veiklos planas 2018–2019 m. m. Mokinių atstovai pastebėjo, kad labai patiktų jog per klasės valandėles, prevencinius renginius pasikalbėti su mokiniais atvyktų ABC tarybos nariai – tėvų atstovai. Patys ABC tarybos nariai mokiniai dalyvaus 5-ų ir 6-ų klasių valandėlėse, diskutuos apie patyčių reiškinį, jų pasekmes vaiko savijautai, aptars saugumo jausmą mokykloje lemiančius veiksnius.

Džiaugiamės, kad ABC tarybos nariai: tėvų atstovai, pedagogai, mokyklos vadovybės atstovai, LR seimo narys, mokiniai, pažadėjo aktyviau prisijungti ir dalyvauti prevencinės programos įgyvendinime. LR seimo narys Ričardas Juška tarpininkaus dėl išvažiuojamojo ABC tarybos susirinkimo organizavimo LR Seime ir Lietuvos ugdymo įstaigoje (derinama).

Prevencinės programos „Saugi mokykla“ ABC tarybos vadovė S. Lukšienė