Aštuntokų pamokos Užimtumo tarnyboje

Šių metų rugsėjo mėnesio 11, 16, 30 dienomis Jurbarko Užimtumo tarnyboje vyko netradicinės Jurbarko naujamiesčio progimnazijos 8a, 8b, 8c klasių mokinių dailės, muzikos ir fizinio ugdymo pamokos kartu integruojant ir ugdymo karjerai pamoką.

Jaunimo darbo centro vyriausioji specialistė Vida Jomantienė pateikė mokiniams informaciją apie šiuo metu paklausiausias specialybes Lietuvoje ir rajone, padėtį darbo rinkoje, profesinio mokymosi galimybes ir sąlygas. Mokiniai sužinojo apie galimybę atlikti testą, nustatantį tinkamumą tam tikroms profesijoms atsižvelgiant į asmenines savybes. Aštuntokai sužinojo apie užimtumo tarnybos paslaugas, konsultacijas, renkantis profesiją, planuojant karjerą. gavo atsakymus į klausimus apie galimybę dirbti būnant nepilnamečiu.

Iš muzikos mokytojos Dalės Janušaitienės ir dailės mokytojos Linos Rušienės mokiniai sužinojo apie profesijas, kuriose reikalingi muzikiniai bei meniniai gebėjimai ir galimybes įgyti jas. O fizinio ugdymo mokytojas Vadimas Aksionovas papasakojo apie fizinės sveikatos svarbą renkantis profesiją, kokios profesijos reikalauja aukšto fizinio pasirengimo. Mokiniai sužinojo apie iškiliausius kraštiečius, pasiekusius savo profesijose aukštumų, šlovinančius mūsų kraštą didžiais pasiekimais.

Vilma Strončikienė