Pamoka vandenvietėje

2019 metų balandžio 8-9 dienomis Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos penktokams pagal mokykloje vykdomas Integruoto gamtos mokslų kurso ir Ugdymo karjerai programas pamoka „Dirbtinis vandens ciklas“ vyko Jurbarko vandenvietėje.

UAB „Jurbarko vandenys“ technikos direktorius Jonas Tamulis papasakojo mokiniams apie vandens kelią iš požeminių gelmių iki mūsų namų. Parodė įrangą, kuria vanduo paimamas, išvalomas, padaromas tinkamu vartoti ir paskirstomas abonentams. Jis papasakojo apie vykstančius kai kuriuos cheminius ir mechaninius procesus. Mokiniai sužinojo, kad, norint dirbti šioje įmonėje, reikia baigti technikos mokslus ir gebėti taikyti fizikos bei chemijos žinias. Jie suprato, kad vandenvietės specialistų darbas yra labai atsakingas. Darbuotojai turi būti visada pasirengę likviduoti trasoje avariją, o net mažiausias aplaidumas gali kainuoti labai brangiai.

Penktokai buvo žingeidūs ir gavo visus atsakymus į mokytojos Irmos Kapilovienės parengtus klausimus. Kaip antai: “Kokios yra vandenvietės funkcijos? Koks gręžinio gylis? Kokios medžiagos šalinamos vandens valymo metu? Kokia vandens kaina vartotojui? Kokiais būdais valomos nuotekos? Kur jos vėliau patenka?“

Pamokos tikslai buvo pasiekti. Mokiniai praktiškai pamatė kaip pažangiomis technologijomis gerinama gyvenimo kokybė siekiant išvengti žalos gamtos ištekliams. Dabar jie labiau brangins ir vertins gyvybės šaltinį – vandenį. 

Mokytojai pamokoje talkino mokytojos Vilma Strončikienė ir Ramutė Norkienė.