Tarptautinio projekto „Good N-E-W-S (North, East, West and South ORIENTEERING)! I'm in EU!“ pirmasis susitikimas Italijoje

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijoje startavęs tarptautinis Erasmus+ KA2 programos projektas „Good N-E-W-S (North, East, West and South ORIENTEERING)! I'm in EU!“ („Puikios naujienos (Šiaurė, Rytai, Vakarai ir Pietūs). Orientavimasis. Aš esu Europos sąjungoje!“) Nr. 2018-1-IT02-KA229-048422_3, 2018 m. lapkričio 27–30 d. kvietė į pirmąjį tarptautinį projekto partnerių šalių susitikimą Alcamo mieste, Sicilijoje (Italija). Jame Jurbarko Naujamiesčio progimnaziją atstovavo direktorė Alma Uznė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė Loreta Undraitytė, anglų kalbos mokytoja, projekto vadovė Rūta Tirlikienė, istorijos mokytoja, 6с klasės vadovė, Danguolė Juščienė. Susitikime dalyvavo partneriai iš Italijos, Ispanijos, Rumunijos ir Lietuvos. Šio susitikimo metu buvo aptarta dviejų metų projekto koncepcija, veiklos, dalyvių atrankos kriterijai bei mobilumų datos bei pasidalinta gerąja patirtimi apie projektine veikla grįstą mokymąsi.

Lietuvos delegacijai buvo suteikta išskirtinė garbė bei suorganizuotas susitikimas su Lietuvos Respublikos Garbės konsulu Italijoje (Sicilijoje) Alessandro Palmigiano.

Džiaugiamės Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos tarptautiškumo plėtra, sėkmingo bendradarbiavimo pradžia su naujais partneriais bei tikime projekto pridėtine nauda.