„Good N-E-W-S (North, East, West and South ORIENTEERING)! I'm in EU!“

Švietimo mainų paramos fondas paskelbė 2018 m. finansuojamų programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektų (KA229) sąrašus.

2018–2020 metais Jurbarko Naujamiesčio progimnazija dalyvaus tarptautiniame projekte

Good N-E-W-S (North, East, West and South ORIENTEERING)! I'm in EU!“ („Puikios naujienos (Šiaurė, Rytai, Vakarai ir Pietūs). Orientavimasis. Aš esu Europos sąjungoje!“)

Nr. 2018-1-IT02-KA229-048422_3

Projekto partneriai:

  • Jurbarko Naujamiesčio progimnazija. Jurbarkas, Lietuva (North-Šiaurė)

  • Scoala Gimnaziala"Zaharia Stancu". Rosiorii de Vede, Rumunija (East-Rytai)

  • IES Bahía de Almería. Almeria, Ispanija (West-Vakarai)

  • Istituto Comprensivo S. Bagolino. Alcamo, Italija (South-Pietūs) – koordinatorius

Projekto tikslai ir uždaviniai:

  • Pažinti socialinę ir mokomąją Europos kultūrinio paveldo vertę (mokiniai kurs projekto emblemą, pristatys save projekto partneriams, kurs Lietuvos ir savo mokyklos pristatymą, kryžiažodžius, pristatys savo kultūrinį paveldą lygindami jį su kitų šalių paveldu bei ieškodami panašumų ir skirtumų ir t. t.).

  • Gerinti pažinimo įgūdžius ir gebėjimus (mobilumo etapas) (kelionės į Rumuniją metu ir priimdami svečius savo mokykloje ir šeimose, mokiniai pažins naujas vietas ir erdves, dirbs grupėmis lavindami savo vadovavimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, tobulins anglų kalbos žinias bendraudami su bendraamžiais).

  • Plėtoti ugdymą „be sienų“, panaudojant šiuolaikiškus mokymo metodus ir informacines technologijas (mokyklos mokytojai dalindamiesi gerąja patirtimi su šalių-partnerių kolegomis padės mokiniams bendrauti internetu, dalyvauti konferencijose realiu laiku, kurti elektronines knygas, plėtoti kūrybiškumą).

Projekte dalyvaus 6 c klasės mokiniai ir klasės vadovė Danguole Juščienė.